• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Informacje ogólne

Rada Nadzorcza

Aleksandra Żmudzińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka studiów stacjonarnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Pracowała jako dyrektor ds. handlowych w ELWRO 45 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz specjalista ds. handlowych w Zakładach Elektronicznych ELWRO z siedzibą we Wrocławiu. Pełniła również funkcje nadzorcze w EMC Instytut Medyczny S.A. jako wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej i przewodnicząca Komitetu Audyt oraz w Eco-Termica Sp. z o.o. jako członek Rady Nadzorczej.

Obecnie pracuje jako doradca finansowy, ekspert ds.wycen SYGMA Sp. z o.o. we Wrocławiu będąc Prokurentem spółki a także pełni funckcje przewodniczącej Rady Nadzorczej Sky Storage Sp. z o.o., przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Fundacji Bente Kahan oraz członka Rady Fundacji Cedres.

Z Poltronic związana od 2017 roku.


Rafał Pankała - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od ponad 10 lat związany jest z branżą medyczną. W latach 2004-2011 pracował w Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią EuroMediCare we Wrocławiu a od 2012 roku związany z KCR S.A.

Z Poltronic S.A. związany od 2015 roku.


Anna Leszczyszyn - Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kierunku lekarsko-dentystycznym a od 2015 roku doktorantka w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej.

Od 2015 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną.

Z Poltronic S.A. związana od 2019 roku.


Michał Pawlik - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Ekonomia oraz Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie na kierunku Stosunki Międzynarodowe a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Sprzedażą.

Z Poltronic S.A. związany od 2019 roku.